Sæby friskole
Vær og lær

Forside

Vær og Lær

Grundtvig og Kold lærte os sætningen
"Først oplive så oplyse"
Det har vi omformuleret til
"Vær og Lær"

Min Skolefamilie

I fællesskabet lærer vi om os selv.
"Du har fat i et stykke af dit medmenneskes lykke"

Undervisning

Vi følger folkeskolens Fælles Mål.
Måden er dog væsentlig anderledes.
Opleve natur, kultur og erhverv
Helhedsundervisning - ikke fagopdelt
Samlæsning af klasser