Skema

På Sæby Friskole har vi to skemaer.
En uge med værkstedsfag og den anden uge med fordybelse.

Værkstedsfag er boglige fag som fx dansk, matematik, engelsk, tysk mm.
Fag der er grundsten i at styrke viden og læring.

Fordybelsesfag handler om at opsøge viden og omsætte den.
Med udgangspunkt i en undring, arbejdes der projektorienteret.
Undring eller nysgerrighed om ting vi omgiver os med, det kunne være en kogle, en floorballstav, en cykel, et museum, Fruen ved havet …  – sammen kan vi være nysgerrig på verden og derigennem blive fagligt klogere.
Det elevernes evne til at være nysgerrig og finde frem til mulige svar, som skal fremlægges overfor alle om fredagen, der er i fokus.

På Sæby Friskole ser vi stor værdi i at arbejde procesorienteret, og i mindre grad målorienteret undervisning.
Det betyder at undervisningen naturligvis er målrettet, men det er ikke kun en søgen efter at kende et “rigtigt” resultat.

Kilde (0. klasse)

Indskolingen

Mellemtrinnet