Undervisningen er samlæst

På Sæby Friskole tænker vi samlæsning som et element i læringen, hvor samspillet mellem forskellige personlige, sociale og faglige udgangspunkter vil styrke hver enkelt elev og hele skolefamilien. VÆR & LÆR
I hverdagen sker det således Morgensamlingen er fællestid for hele skolefamilien. Fælles undervisning giver fælles fortællinger og styrker relationerne på tværs af alder. Et kendt eksempel kunne være eventyr og fællessang, som vi alle forstår forskelligt på forskellige tidspunkter i vores liv. Men, der skabes et fælles sprog. Undervisningen forsætter efter det daglige besøg ved stranden i mindre enheder.

• 0 klasse går for sig selv
• 1., 2. og 3. klasse samlæses
• 4., 5. og 6. klasse samlæses

Da vi er en forholdsvis ny oprettet skole, vil der ske ændringer i samlæsningen. Antallet af elever har betydning for opdelingen. Der sigtes mod en samlæsning af to årgange, dog holder vi 0. klasse for sig selv. Derfor optager vi 12 elever pr årgang og sigter mod en lige fordeling mellem drenge og piger.