Mobbestrategi for Sæby Friskole VÆR & LÆR

Nedenstående er lavet i samarbejde mellem forældregruppen 18/19 og personalet.
Det vigtigste element mod mobning på Sæby Friskole er kendskab til hinanden og kommunikation.

Kommunikationen skal ske med de pågældende elever og deres familier.
Sæby Friskolen skal facilitere og styre disse samtaler.

 

Før det går galt
Hver morgen er der morgensamling. Alle elementerne fx rytmelege, stilhed og massage i denne morgensamling for hele skolen, er med til at øge kendskabet til hinanden.

Frokost er ligeledes en del af mobbestrategien. Her spises i spisefamilier, hvor alle må bidrage til den gode stemning og de praktiske opgaver i forbindelse med måltidet.

Forældregruppen ønsker en gang om året at lave en forældrefest – UDEN børn. Udvikle større kendskab til hinanden, så evt. konflikter kan klares mellem ”venner”.

En skærpet opmærksomhed på drilleri fra personalet.
Når drilleri er gentagende, skal der tales om de konkrete situationer og hvad de kan udvikle sig til.
Der laves konkrete aftaler om, hvordan drilleriet skal fortsættes eller stoppes.
Forældre orienteres om denne snak og om gentagende drilleri.

Når det er gået galt
Det er et ultimatum, at de involverede parter mødes.
Der skal udvises en vilje til at løse konflikten – fra alle parter.

Der laves konkrete aftaler, som alle er forpligtede på at overholde jf. værdigrundlaget.

Opfølgning
Der aftales et opfølgende møde, hvor den nye situation beskrives af alle parter.