Velkommen til Sæby Friskole

Sæby Friskole VÆR&LÆR Værdigrundlag

Vi finder det vigtigt, at skolemiljøet er inspirerende og båret af et ligeværdigt og forpligtende samarbejde.

Vi finder det vigtigt, at eleverne og personalet får mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Dette skal ske i et samspil mellem livslang læring og ansvaret for eget liv, samt for helheden og andres liv.

Vi tror på, at eleven i skole skal møde ansvarsfulde og fagligt kompetente voksne, som i alle aspekter af skolelivet vil hjælpe eleven i dennes dannelse og uddannelse.

Hvor du sætter din fod

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
Bli´r der spor af din fod.

Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen´skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.

Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
Vores fremtid blir farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
med musik i dit skød.

Når du husker at le,
lukker hovedet sig op og gi´r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad logik ikke fatter.
Det er ligesom et kærtegn fra livets idé
når du vover at le.

Du er en del af os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?

Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi´r til det fælles
bli ´r til mer´ end der tælles.
Det la`r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.

Sigurd Barrett/Jens Sejer Andersen

Derfor er vore kerneværdier VÆR & LÆR

Vær

 • Ærlighed, tillid og vilje til samarbejde er nøgleord for et godt skolemiljø.
 • Engagement og positiv energi lægger et godt fundament for fællesskab og udvikling
 • Fællesskab bygger på omsorg og anstændighed i forholdet til hinanden.
 • Du skaber trygge og hyggelige rammer ved at tage ansvar og vise hensyn og respekt.
 • Udnyt forskellighed til en styrke.
 • Vi taler ordentligt til og om hinanden.

Lær

 • Se mig som den jeg er og vis mig hvem jeg kan blive.
 • Læringsstile
 • De mange intelligenser
 • Undervise hinanden
 • Gå på tre ben  (fagligt, personligt og socialt) 
 • Sanser